T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / SARIÇAM - Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi

PANSİYON BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

 


 

 

2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI PANSİYON BOŞ KONTENJANININ SINIFLAR BAZINDA DAĞILIMI

SIRA NO

PANSİYONLU OKULUN ADI

PANSİYON TÜRÜ

PANSİYON KAPASİTESİ

PANSİYON KONTENJANI

25/07/2019 TARİHİ İTİBARİYLE

YATILILIK TÜRÜ

KONTENJAN

HAZIRLIK

9

10

11

12

TOPLAM

1

BAHTİYAR VAHABZADE SOSYAL BİLİMLER LİSESİ ÖĞRENCİ PANSİYONU

KIZ

191

49

PARASIZ

39,2

39

-

-

-

-

39

PARALI

9,8

10

-

-

-

-

10

 

49

 

 

 

 

 

49

ERKEK

138

47

PARASIZ

37,6

38

-

-

-

-

38

PARALI

9,4

9

-

-

-

-

9

 

47

 

 

 

 

 

47

TOPLAM

329

96

 

96

 

 

 

 

 

 


Bahtiyar Vahabzade  Sosyal Bilimler Lisesi Öğrenci Pansiyonuna 2019-2020 eğitim öğretim yılında Parasız Yatılı, Paralı Yatılı ve yönetmelik hükümleri doğrultusunda Sınavsız Parasız Yatılı yerleştirilecek öğrencilere ilişkin kontenjan dağılım çizelgesi 2016/9487 Karar Sayılı 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre hazırlanmıştır.

Yatılılık ve Bursluluk hizmetlerine ilişkin iş ve işlemler ilgili yönetmelik,  2019 Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme e-kılavuzuna göre yürütülecektir

Yukardaki kontenjan dağılımı taslak niteliğinde olup yönetmeliğin 10. Maddesi uyarınca 26 -29 Ağustos 2019 tarihleri arasında alınacak başvuru sonrasında güncellenecek ve ona göre yerleştirme yapılacaktır. Eğitim öğretim yılı içerisinde nakil yoluyla gelen ve il yatılılık ve bursluluk komisyonu tarafından yerleştirilen öğrenciler kontenjandan düşülerek işlem yapılacaktır.

Bu kontenjanlardan birinin veya birden fazlasının dolmaması halinde ilgili yönetmeliğin hükümleri uyarınca işlem yapılır. Başvuru evrakları içerisinde beyan edilen bilgi ve belgelere ilişkin her türlü sorumluluk, eksik bilgi ve yanlış beyanın hukuki veya cezai sorumluluğu veliye aittir.

 

Süresi içerisinde pansiyona kaydını yaptırmayanlar, pansiyondan ayrılanlar ve yatılılıktan bursluluğa geçen öğrencilerden boşalan yerlere yönetmelik hükümleri doğrultusunda yedek listeden sırasıyla öğrenci yerleştirilmesi yapılacaktır. Bilgi için: Tolga YANIK– Müdür Yardımcısı – 05393042946

 

PANSİYON BAŞVURU VE KAYIT TAKVİMİ

SÜREÇ

TARİH

AÇIKLAMA

Pansiyon Kontenjanının Tespit Edilmesi ve Duyurulması

01 Temmuz 2019

Okulumuz pansiyonuna öğrenci yerleştirmeleri 2016/9487 Karar Sayılı 25 Kasım 2016 tarih ve 29899 Sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Resmi Okullarda Yatılılık, Bursluluk, Sosyal Yardımlar ve Okul Pansiyonları Yönetmeliği hükümlerine göre yapılmaktadır.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanması

22 Temmuz 2019

Pansiyon Başvuruların Alınması

26 – 29 Ağustos 2019

Başvuruların Değerlendirilmesi ve Sonuçların Açıklanması

02 Eylül 2019

Pansiyona Yerleşen Öğrencilerin Kesin Kayıtlarının Yapılması

02-06 Eylül 2019

Pansiyonda Boş kalan kontenjanlara Yedek Öğrencilerin Yerleştirilmesi

09 Eylül 2019'den itibaren…

 

 

 

A - Parasız Yatılılık İçin İstenecek Belgeler  :

1-      Parasız Yatılılık Müracaat Dilekçesi. (meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134235_form1baYvuru_dilekcesi.docx)

2-      Pansiyon Ön kayıt / Başvuru bilgi formu (meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133659_form4.docx)

3-      Okulumuza kayıt yaptırdığına dair alınan belge (kayıt yaptırdığı okuldan alınan kesin kayıt belgesi)

4-       (varsa) 2019 yılı Devlet Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavını kazandığına dair sınav sonuç belgesi veya önceden burs aldığına dair belge.

5-      Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık kuruluşlarından alınacak hekim raporu ve kan grubunu gösteren belge.

6-      Öğrenci Ailesinin Maddi Durumunu Gösteren Beyanname (Ek – 1) (Öğrenci ailesinin 2018 yılına ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarı 13.480,00 TL'nı aşmamalıdır)meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134253_form2Ek1_gelir_belgesi.doc

7-      Öğrencinin mezun olduğu ortaokuldan bir önceki ders yılında okul değiştirme cezası almadığına dair yazı  (mezun olduğu ortaokulundan alınacaktır.)

8-      Baba çalışıyorsa, 2018 yılı toplam maaş durumu gösteren kurum amirince onaylı belge.

9-      Anne çalışıyorsa, 2018 yılı toplam maaş durumunu gösteren kurum amirince onaylı belge.

10-   Veli,öğrenci,demirbaş sözleşmeleri(okuldan veya okul internet sitesinden alınacaktır)

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134328_form7DemirbaY_sozleYmesi.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133820_form6.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133722_form5.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134041_form3Evci-CarYY_izin.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133756_form8.docx

 

B) Paralı Yatılılık İçin İstenecek Belgeler :

1-Paralı  Yatılılık Müracaat Dilekçesi. (okuldan veya okul internet sitesinden alınacaktır)(meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134235_form1baYvuru_dilekcesi.docx)

        2-Pansiyon Ön kayıt / Başvuru bilgi formu (okuldan veya okul internet sitesinden alınacaktır)(meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133659_form4.docx)

3-Okulumuza kayıt yaptırdığına dair alınan belge (kayıt yaptırdığı okuldan alınan kesin kayıt belgesi)

4-Öğrencinin nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi.

      5-Yatılı okumasına engel olacak bir hastalığının bulunmadığına dair resmi sağlık        kuruluşlarından alınacak hekim raporu ve kan grubunu gösteren belge.

      6-2 Adet vesikalık fotoğraf

7-Paralı Yatılılık (3.370,00)  İçin birinci taksitin teslimi.  (842,50 TL)

 8-Veli,öğrenci,demirbaş sözleşmeleri(okuldan veya okul internet sitesinden alınacaktır)

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134328_form7DemirbaY_sozleYmesi.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133820_form6.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133722_form5.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/26134041_form3Evci-CarYY_izin.docx

meb_iys_dosyalar/01/18/973726/dosyalar/2019_07/24133756_form8.docx

 

 

 

Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 26.07.2019 - Güncelleme: 28.08.2019 11:09 - Görüntülenme: 887
  Beğen | 6  kişi beğendi