T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
ADANA / SARIÇAM - Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi

Osman ŞEN - Müdür Yardımcısı

Anadolu üniversitesi Beden Eğitimi Bölümü Mezunu olup okulumuza 03/09/2018 tarihinde müdür yardımcısı olarak atanmnıştır.